Våra lösningar

WinGMS har avancerade lösningar för många behov. Finns inte en färdig lösning tar vi fram en.

GMS är ett robust och mångsidigt grundsystem som har 200 tillvalsmoduler.
Blan dessa finns många avancerade och effektiva lösningar som hjälper dig att organisiera ditt arbete på effektivaste sätt.
Vi kallar det affärsnytta...

Behöver du hjälp att komma igång...

Vi hjälper dig igång:
Analys
Beslut
Införande
Uppföljning

WinGMS utvecklas och med avtal kan du hämta uppdateringar som hjälper dig att bli effektivare

Wingms kan uppdatera sig själv från webben. Behöver du support har vi första klass hjälp att erbjuda. Hos AMAB är du i goda händer.
Vi har nöjda kunder i de flesta brancher.
Vår support är snabb och säker.

Möjligheter med WinGMS

Äga Du köper GMS på traditionellt sätt
Hyra Vi kan skräddarsy en lösning som passar
I Molnet Vi kan ombesörja en driftad lösning
På Webben Integrerad webbshop
Några av våra tillvalsmöjligheter

Alternativa artikelnummer Autogiro kunder
Avtalsfakturering BGMAX
Beställning via order Bygga prislistor
Centralfaktura Certifierad kassa
Detaljstatistik Direktleverans av order
E-postutskrifter EDIFACT
Excelkoppling Export kundregister
Export order/faktura/kund Export prisfiler till dina kunder
Extern orderregistrering Externorderkoppling
Extra artikelregister FIFO - lager- & prishantering
Factoring Flerföretag
Fraktsedel Följesedelsfakturering
Handdatorintegration Import order från handdator
Import order/faktura/kund Import bildelskatalog
Inbetalningshantering Inleveranshistorik
Inleveranskontroll leverantörsfakturor Internetbutik
Inventering via handdator Kassa/Följesedelsfakturering
Kategori/Varugruppsrabatt Koncernredovisning
Kreditkontroll mot Internet Kund-artikelbudget
Kund/Artikelstatistik Kund/Fakturahistorik
Lagerbok Lager med handdator
Lagerhotellmodul Lagerplatser
Lagerplatser - lagerhotellmodul Lagerställen
Leveranshistorik Leveransstatistik
Likviditetsanalys Marknadssystem
Miljöavgifter ODBC-koppling
Objektspriser Offert
Orderingångstatistik PRI-Handelskoppling
Postens Företagspaket Prisinläsning
Rapportgenerator Kund/Artikel Rapportgenerator redovisning
SMSa leveransbesked Skatt/avgift på artikel
Spara beställningar Spara fakturor
Språk Struktur i lager
Svefaktura Säljare
Tidsredovisning Tillverkningsnummerhantering
Utlandsbetalning Utländsk beställning
Utländsk fakturering inkl språk o valuta Word-koppling
Ytterligare användare Ytterligare företag
Ytterligare prislista för import Överföring till posten eBrev